Thẻ: tình mẫu tử

Tấm lòng của mẹ chính là “Tấm lòng của biển”!...

“Tấm lòng người mẹ dành cho con lúc nào cũng bao la như biển rộng! Nhưng có khi tình thương của những đứa con đối với ba mẹ thì nh...

Đọc thêm