Thẻ: lý con sáo

Chất cải lương kiếm hiệp kỳ tình trong Đêm lạnh chùa ho...

“Bảo Xuyên ơi, đêm nay giữa canh trường cô liêu. Ta gối đầu trên đá, thèm giấc mơ yêu. Đắm hồn vào mộng liêu trai…” những lời quen...

Đọc thêm

Hành trình của Điệu lý từ dân gian đến tài tử cải lương...

Trong tài tử cải lương, các điệu lý đứng ở vị trí đầu tiên. Nhứt lý - Nhì Ngâm - Tam Nam - Tứ Oán. Và không phải tự nhiên mà Lý l...

Đọc thêm