Thẻ: điệu lý

Hành trình của Điệu lý từ dân gian đến tài tử cải lương...

Trong tài tử cải lương, các điệu lý đứng ở vị trí đầu tiên. Nhứt lý - Nhì Ngâm - Tam Nam - Tứ Oán. Và không phải tự nhiên mà Lý l...

Đọc thêm