Thẻ: âm nhạc dân tộc

Nói Về Cải lương

“Cải cách hát ca theo tiến bộ Lương truyền tuồng tích sánh văn minh”

Đọc thêm